2024-07-18 Fredrik, Fritz

Dagbok Emmet Git Illustrator InDesign JavaScript Laravel Linux Mac OS X MySQL Photoshop PHP Postfix Sublime Text Web API Webserver Word WordPress

  • Promenad hem från jobbet

    Tretton tusen steg är inget dåligt dagsresultat.

  • Uppdatera Node och NPM

    Utomstående länk till sida som förklarar hur man uppdaterar Node och NPM.

  • WordPress-plugin

    I dag är ingen vanlig dag, för i dag har jag gjort en egen liten WordPress-plugin :D.