2024-07-18 Fredrik, Fritz

Semester slut

Då var den här semesterperioden slut. Det har blivit mycket städa/rensa, både mejl, lägenheten och min webbsida 🙂 Äntligen!